Kata Kerja Tak Transitif - 2

Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap

Kata kerja ini memerlukan pelengkap. Pelengkap merupakan kata atau frasa yang melengkapkan ayat supaya tidak kelihatan tergantung dan bukannya satu objek (penyambut).

 

Pembuat Kata Kerja Tak Transitif Keterangan
Kami mandi di tasik
Dia senyum semasa berjalan
Air sungai beransur surut

 

Kata Kerja Tak Transitif Tak Berpelengkap

Kata kerja ini tidak memerlukan penyambut mahupun pelengkap. Selalunya berada di hujung ayat.

 

Pembuat Kata Kerja Tak Transitif
Rumahnya roboh
Radio itu berbunyi
Turunnya Union Jack itu,
Jalur Gemilang pula
berkibar