Kata Kerja

Kata Kerja Kata kerja menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh benda hidup mahupun bukan hidup. Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu (Nik Safiah Karim et. al : 2004 : 139), kata kerja sebagai satu golongan kata boleh dibahagikan kepada dua kumpulan utama, iaitu: