TAJUK 4

Pemilihan Bahan Internet untuk Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu :

  • Memilih bahan sastera
  • Memilih bahan tatabahasa.
  • Memilih bahan bidang ilmu lain.

 

Bahan Tatabahasa

BIL. TAJUK URL
1. Kata Perintah

https://www.tutor.com.my/stpm/ayat_perintah/ayat_perintah.htm

https://portalbahasamelayu.fateback.com/kperintah.htm

2. Kata Seru

https://portalbahasamelayu.fateback.com/kseru.htm

https://www.tutor.com.my/stpm/kata_seru/kata_kata_seru.htm

3. Kata Bantu

https://sksgrokam.edu.my/portal/downloads/katabantu.pdf

https://www.tutor.com.my/stpm/kata_bantu/kata_bantu.htm

4. Ayat Tunggal

https://www.tutor.com.my/stpm/penjenisan%20ayat/penjenisan_ayat.htm

https://portalbahasamelayu.fateback.com/ayat_tunggal.htm

5. Ayat Majmuk

https://tatabahasabm.tripod.com/tata/amajmuk.htm

https://www.scribd.com/doc/6669642/Ayat-Majmuk

6. Kata Nama

portalbahasamelayu.fateback.com/knama.htm

tatabahasabm.tripod.com/tata/knama.htm

7. Kata Kerja

www.pingming.edu.my/malay/kata_kerja.html

www.tutor.com.my/stpm/Golongan%20kata%20kerja/golongan_kata_kerja.htm

8. Kata Arah

tatabahasabm.tripod.com/tata/karah.htm

portalbahasamelayu.fateback.com/karah.htm

9. Kata Tanya

nathesan.com/katatanya.html

panitiabmsmkadeputra.blogspot.com/2009/10/kata-tanya.html

10. Kata Adjektif

zuraidaothman.blogspot.com/2010/08/jenis-jenis-kata-adjektif.html

tatabahasastpm.com/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=1151&Itemid=485

 

 

Bahan Sastera

BIL. TAJUK URL
1. Pantun 2 Kerat www.ipuisi.com/pantun-2-kerat
2. Sajak Kesibukan - Zahari Hasbi flowerofharpy.blogspot.com/2011/06/sajak-kesibukan-zahari-hasib-januari-19.html
3. Tetamu Senja - A. Samad Said www.ipuisi.com/tetamu-senja-a-samad-said
4. Syair Siti Zubaidah dan Perang di China www.ipuisi.com/syair-siti-zubaidah-perang-di-china
5. Koleksi Pantun Nasihat halaqah.net/v10/index.php?topic=2059.0
6. Gurindam Nasihat hikmah.azhad.com/2008/01/gurindam-nasihat.html
7. Seloka Pak Kaduk ms.wikipedia.org/wiki/Pak_Kadok
8. Sajak Keindahan Yang Hilang - Shamsuddin Jaafar www.ipuisi.com/sajak-keindahan-yang-hilang-shamsuddin-jaafar
9. Pantun Budi hikmah.azhad.com/2008/02/pantun-budi.html
10. Sajak Ke Makam Bonda - A. Samad Said www.ipuisi.com/ke-makam-bonda-usman-awang

 

 

Bahan Bidang Ilmu lain.

BIL TAJUK URL
1. Pendidikan Jasmani & Kesihatan

Penyalahgunaan Dadah

2. Sejarah  Ciri-ciri Tamadun Awal India 
3. Pendidikan Islam Jenis-jenis Zakat dan Kepentinganya
4. Sains Alam Haiwan dan Spesis Terancam
5. Kemahiran Hidup Cara Membuat Kek Permaisuri
6. Pendidikan Seni Sejarah Batik
7. Kajian Tempatan Pejuang Kemerdekaan
8. Sivik Nilai murni dan Pembentukkan Pelajar Cemerlang
9. Matematik

Matematik dalam Solat

Penggunaan Internet dalam Pendidikan Matematik

10. Ekonomi Membangunkan Malaysia Menjadi Ekonomi Berasaskan Pengetahuan