TAJUK 9

Mengedit Bahan Pengajaran Bahasa Melayu Secara Atas Talian Menjadi Brosur, News Letter dan Kad Pengumuman.

 • Prosedur pengeditan
 • Prinsip pengeditan
 • Melaksanakan pengeditan
 • Aplikasi ke dalam pengajaran kemahiran bahasa

 

 

MENGEDIT BAHAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU SECARA ATAS TALIAN

 

PENGENALAN

Pengeditan bahan pengajaran atas talian bermaksud menggunakan perisian yang terdapat dalam internet untuk mengedit bahan pengajaran dan pembelajaran. Terdapat pelbagai perisian percuma dalam internet yang membolehkan guru-guru untuk membina dan mengedit bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran

 

 

PROSEDUR PENGEDITAN

 •  Terdapat beberapa prosedur pengeditan yang perlu dilakukan, antaranya ialah :

 

 • Mengetahui URL perisian pengeditan

>> Tempat pengeditan bahan boleh dijalankan.

 

 • Mendaftar terlebih dahulu

>> Sebagai menerima terma dan syarat syarikat pengendalian perisian

 

 • Memilih bahan yang sesuai

>> Mendapatkan bahan yang sesuai untuk dimasukkan ke dalam perisian atas talian

 

 • Mengedit bahan atas talian

>> Memulakan pengeditan bahan atas talian.

 

 

PRINSIP PENGEDITAN BAHAN ATAS TALIAN

 • Terdapat beberapa prinsip bagi melaksanakan pengeditan bahan atas talian, antaranya adalah :
 1. Mahir menggunakan perisian 
 2. Melakukan proses pengeditan atas talian 
 3. Mengedit bahan yang dibina sendiri
 4. Mengedit untuk disesuaikan dengan kegunaan sendiri
 5. Tidak melanggar syarat terma dan syarat perisian 

 

 

 

LATIHAN AMALI

 

Amali 1 : Membuat Brosur

Perisian atas talian untuk membuat brosur

https://www.mybrochuremaker.com/

a. Bahan hasilan (download)

b. Rancangan Pengajaran Harian (download)

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Amali 2 : Membuat Newsletter

Perisian atas talian untuk membuat Newsletter 

https://docs.google.com/

a. Bahan hasilan (download)

b. Rancangan Pengajaran Harian (download)

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Amali 3 : Membuat Kad Pengumuman

Perisian atas talian untuk membuat Kad Pengumuman 

https://www.mescards.com/

a. Bahan hasilan (download)

b. Rancangan Pengajaran Harian (download)