Portfolio

LAPORAN AKTIVITI MINGGU 1

Pada minggu pertama ini, kami telah ditugaskan untuk menghasilkan laman web persendirian secara berpasangan di webnode.com. Kami diminta untuk mengemas kini infomasi yang sedia ada di dalam laman web tersebut. Kami juga dikehendaki menggunakan enjin pencari untuk mencari beberapa jenis bahan bagi...

LAPORAN AKTIVITI MINGGU 2

Semasa sesi pengajaran dan pembelajaran BMM3105 dalam minggu kedua, aktiviti yang telah kali laksanakan adalah kami diperlukan untuk mencari seberapa banyak mungkin maklumat mengenai beberapa jenis enjin pencari seperti Google.com, Yahoo.com, Ask.com dan sebagainya. Kami perlu mencari maklumat...

LAPORAN AKTIVITI MINGGU 3

Dalam aktiviti minggu 3, kami dikehendaki memuat turun Panduan dan Etika Penggunaan Internet serta memindahkan maklumat tersebut dalam 3 bentuk  iaitu Microsoft Word, Micosoft PowerPoint dan dalam bentuk brosur. Hasil pembacaan dengan mengakses beberapa maklumat mengenai etika penggunaan...

LAPORAN AKTIVITI MINGGU 4

Alhamulillah, syukur ke hadrat Illahi kerana dapat diberi peluang untuk meneruskan sesi pengajaran BMM3105 bagi minggu keempat. Tugasan minggu ini, kami dikehendaki mencari dan mengumpul bahan daripada internet berkenaan dengan syair, gurindam, pantun, dan sebagainya berkenaan dengan prosa dan...

LAPORAN AKTIVITI MINGGU 5

Alhamdulillah, sesi pengajaran dan pembelajaran bagi subjek BMM3105 telah dijalankan seperti biasa dengan suasana yang agak berbeza. Pada minggu ini, kami dikehendaki memhina dan menggunakan tapak dan laman web pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Tugasan pada minggu ini,...

LAPORAN AKTIVITI MINGGU 6

Alhamdulillah, sesi pengajaran bagi minggu keenam dapat diteruskan seperti biasa bagi subjek BMM3105. Seperti biasan, setiap minggu akan diperuntukkan oleh kami tugasan-tugasan mingguan yang dikehendaki oleh kami untuk laksanakan. Pada minggu ini, kami dikehendaki mencari maklumat berkenaan...

LAPORAN AKTIVITI MINGGU 7

  Sesi kuliah bagi mata pelajaran BMM3105 telah berjalan sepeti biasa. Tugasan pada minggu tersebut, kami dikehendaki mencari bahan berkenaan dengan model pemprosesan maklumat. Pencarian maklumat ini bertujuan untuk memberi pendedahan dan pengetahuan kepada kami mengenai teori pemprosesan...

LAPORAN AKTIVITI MINGGU 8

Alhamdulillah, seperti biasa, kami berpeluang untuk menghadiri bagi sesi P&P subjek BMM3105 bagi minggu kelapan. Pada minggu tersebut, kami dikehendaki melaksanakan simulasi di atas talian serta merancang Rancangan Pengajaran Harian yang menggunakan atas talian. Setelah kami membuat...

LAPORAN AKTIVITI MINGGU 9

Tugasan minggu kesembilan adalah tugasan yang agak mencabar kreativiti, iaitu kami dikehendaki menghasilkan brosur, kad pengumuman dan newsletter secara atas talian. Tugasan ini bukan sahaja mencabar daya kreativiti kami, tetapi ianya juga memupuk kesabaran kami dalam menghasilkan bahan-bahan...

LAPORAN AKTIVITI MINGGU 10

  Aktiviti minggu kesembilan merupakan aktiviti yang paling digemari oleh kami kerana ianya berkenaan dengan pembinaan video dan penghasilan audio. Walaupun kami mempunyai pengalaman dalam pembinaan video, namun kami tidak pernah menggunakan satu perisian yang selain daripada Windows Movie...

LAPORAN AKTIVITI MINGGU 11

Pada minggu yang ke-11 ini, tugasan adalah berkenaan dengan penggunaan sidang video bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Tugasan minggu tersebut juga turut mendedahkan kepada kami mengenai sidang video yang terdiri daripada skype, yahoo messanger, Windows Live dan sebagainya. Berdasarkan tugasan...

LAPORAN AKTIVITI MINGGU 12

Tugasan minggu ke-12 merupakan salah satu daripada tugasan yang paling mencabar kerana kami dikehendaki menyiapkan perisian multimedia menggunakan Microsoft PowerPoint dan Slide Master. Hal ini adalah kerana ianya memerlukan usaha yang kuat disamping slaid yang telah kami bina memperuntukkan...

LAPORAN AKTIVITI MINGGU 13

Pada minggu ini, iaitu minggu ke-13, kami dikehendaki mencari dan mengumpul beberapa bahan animasi yang menarik dan bahan-bahan tersebut akan dijadikan sebagai bahan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Penerangan pensyarah sangat jelas dan bimbingan yang diberikan telah banyak...

LAPORAN AKTIVITI MINGGU 14

Minggu ke-14 merupakan persediaan dalam menyelesaikan tugasan terakhir sebelum melakukan pameran dan seminar. Pada minggu ini, kami dikehendaki untuk meneroka dan mengklasifikasikan cakera padat. Minggu tersebut telah mendedahkan sedikit maklumat berkenaan dengan cakera padat dari segi namanya,...

LAPORAN AKTIVITI MINGGU 15

Minggu ke-15 merupakan keadaan yang agak mendebarkan bagi kami kerana kami dikehendaki mengadakan seminar dan pameran. Sebelum mengadakan seminar, satu perlantikkan jawatan kuasa telah dilakukan. Perlantikkan tersebut adalah bertujuan untuk melancarkan proses pengurusan seminar dan pameran....