Kata Nama Khas

Kata Nama Khas :

Kata Nama Khas merujuk kepada nama ruang, binatang, tempat dan benda secara khusus. Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu (Nik Safiah Karim et. al : 2004 : 86), kata nama khas ialah kata nama yang merujuk nama sesuatu benda yang khusus dan ejaannya berpangkalkan huruf besar. Kata nama khas terbahagi kepada dua kumpulan, iaitu nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup (Nik Safiah Karim et al : 2004 : 86). Kata nama khas hidup pula terbahagi kepada dua lagi, iaitu kata nama khas hidup manusia dan kata nama khas hidup bukan manusia. (Nik Safiah Karim et. al : 2004 : 86).

 

Contoh :

Perkataan Nama Khas digunakan bagi menyebut sesuatu yang tertentu, khusus atau khas.

  • benda ; misalnya : Seri Aman, Volvo, Parker 45, Hikayat Hang Tuah, dll
  • orang ; misalnya : Cik Rafidah, Inspektor Azman, Dr. Long dll
  • binatang ; misalnya : Blacky, Pak Belang, Sang Kancil,dll
  • tempat ; misalnya : Kampung Bahru, Shah Alam, Kuala Lumpur dll

 

  Manusia Binatang Tempat
Kata Nama Am murid burung pasar
pekebun kucing padang
  Kata nama khas hidup manusia Kata nama khas hidup bukan manusia Kata nama khas tak hidup
Kata Nama Khas Ahmad Lassie Pahang
Edelina Si Belang Pulau Pinang
Chandran Sang Kancil Gunung Tahan